Gwarancja na grzejniki centralnego ogrzewania marki Instal Projekt obejmuje grzejnik wraz z jego fabrycznym wyposażeniem. Ze względu na duże zróżnicowanie produktów w tym segmencie oraz różne technologie wykonania i wykończenia poszczególnych elementów grzejnika okres gwarancji został określony dla poszczególnych elementów w następujący sposób:

  • Konstrukcja grzejnika (szczelność grzejnika i stabilność poszczególnych elementów) łącznie z jego fabrycznymi elementami montażowymi - gwarancja wynosi 15 lat od daty zakupu grzejnika.
  • Powłoka malarska grzejnika - dotyczy zarówno samego grzejnika jak i fabrycznych elementów montażowych, gwarancja w tym przypadku obejmuje zarówno przyczepność powłoki malarskiej do powierzchni grzejnika jak i jej trwałość mechaniczną. Wyłączone są tu elementy takie jak korki i odpowietrzniki które są montowane w grzejniku. Gwarancja nie obejmuje naturalnych przebarwień i zmatowienia powierzchni wynikającego z długotrwałego użytkowania grzejnika. Gwarancja wynosi tu również 15 lat od daty zakupu.
  • Powłoka galwaniczna grzejników chromowanych - gwarancja obejmuje trwałość mechaniczną i przyczepność powłoki do korpusu grzejnika i fabrycznych elementów montażowych i wynosi ona 4 lata. Gwarancją nie są tu objęte naturalne przebarwienia oraz zmatowienie powłoki galwanicznej wynikające z procesu użytkowania wyrobu.
  • Ekran dekoracyjny wykonany ze stali kwasoodpornej, lub stali zwykłej malowanej proszkowo - 9 tal, licząc od daty zakupu grzejnika.
  • Ekran dekoracyjny wykonany z szyby lub lustra klejonego - 4 lata gwarancji.
  • Ekran szklany transparentny z możliwością demontażu - nie jest udzielana gwarancja.
  • Ekrany z materiałów naturalnych (drewno, kamień) - 4 lata gwarancji.
  • Ekran dekoracyjny z blachy lub szkła z motywami dekoracyjnymi wykonanymi w technologii UV - 4 lata gwarancji

Gwarancja udzielana przez producenta dotyczy wad tkwiących w produkcie, wynikających z błędów w procesie produkcji lub nieodpowiednich właściwości zastosowanych materiałów. Gwarancja nie są objęte uszkodzenia mechaniczne powstałe po zakupie grzejnika oraz uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.

Szczegółowe warunki gwarancji do pobrania: Gwarancja na grzejniki c.o.