Firma Instal Projekt udziela gwarancji na swoje grzejniki elektryczne wraz z dostarczanym razem z grzejnikiem wyposażeniem na okres 5 lat. Gwarancja ta obejmuje funkcjonowanie wyrobu elektrycznego oraz trwałość jego konstrukcji.

Dodatkowo gwarancją objęta jest także powłoka malarska - jej trwałość oraz przyczepność do podłoża - okres gwarancji w tym przypadku wynosi 9 lat. Gwarancja nie obejmuje naturalnych przebarwień produktu oraz zmatowienia powłoki powstałego w procesie użytkowania produktu.

W przypadku grzejników elektrycznych chromowanych gwarancja na powlokę galwaniczną wynosi 4 lata.

Gwarancja obejmuje wszystkie wady tkwiące w produkcie wynikające z błędów produkcyjnych lub właściwości zastosowanych materiałów, które ujawnione zostały w okresie obowiązywania gwarancji.

Gwarancją objęte są produkty zakupione i użytkowane na terenie Polski.