Przy wyborze grzejnika poza kryteriami takimi jak jego wymiary czy moc bardzo dużą rolę odgrywa sposób podłączenia do instalacji grzewczej. Szczególnie ważne jest to w przypadku gdy wymieniamy grzejnik już istniejący na nowy i chcemy uniknąć konieczności przerabiania instalacji.

Firma Instal Projekt oferuje w swoich grzejnikach 8 podstawowych typów przyłączy do instalacji grzewczej.

D - Podłączenie dolne

Grzejnik z podłączeniem dolnym
Grzejnik z podłączeniem dolnym "D"

Jest to podłączenie najpopularniejsze w grzejnikach łazienkowych w których przyłącza znajdują się w dolnej części pionowych kolektorów. Rozstaw przyłączy w tym przypadku zależny jest od szerokości grzejnika. Do prawidłowego podłączenia grzejnika potrzebny jest zawór odcinający montowany na powrocie (czyli na wyjściu czynnika grzewczego z grzejnika) oraz w zależności od potrzeby zawór regulacyjny lub zawór termostatyczny montowany na zasilaniu.

D50 - Podłączenie dolne o rozstawie 50 mm

Grzejnik z podłączeniem dolnym środkowym D50
Grzejnik z podłączeniem dolnym środkowym D50

Jest to podłączenie cieszące się dużą popularnością zarówno wśród grzejników łazienkowych jak i dekoracyjnych grzejników pokojowych. Podłączenie to często jest również określane jako dolne środkowe o rozstawie 50 mm - i jest to nazwa która doskonale definiuje najważniejsze cechy tego przyłącza, czyli: rozstaw króćców wynoszący 50 mm w osiach oraz umiejscowienie przyłącza w środkowej części grzejnika.

Do podłączenia do instalacji grzewczej najczęściej jest przy tego typu podłączeniu stosowany zawór zintegrowany, łączący zawór odcinający i termostatyczny lub regulacyjny w jeden estetyczny blok zaworowy.

Podłączenie dolne boczne o rozstawie 50 mm

Rosnąca popularność podłączeń za pomocą zaworów zespolonych o rozstawie 50 mm sprawiła że na rynku pojawiły się również grzejniki w których przyłącza o rozstawie 50 mm znajdują się w dolnej bocznej części grzejnika. Rozróżniamy tu dwa podstawowe warianty:

D50P - Podłączenie dolne o rozstawie 50 mm po prawej stronie

Grzejnik z podłaczeniem dolnym o rozstawie 50 mm po prawej stronie - D50P
Grzejnik z podłączeniem dolnym o rozstawie 50 mm po prawej stronie - D50P

W tym przypadku króćce przyłączeniowe znajdują się po prawej stronie grzejnika a ich rozstaw wynosi 50 mm.

D50L - Podłączenie dolne o rozstawie 50 mm po lewej stronie

Grzejnik z podłaczeniem dolnym o rozstawie 50 mm po lewej stronie - D50L
Grzejnik z podłączeniem dolnym o rozstawie 50 mm po lewej stronie - D50L

W tym przypadku króćce przyłączeniowe znajdują się po lewej stronie grzejnika a ich rozstaw wynosi 50 mm.

B - Podłączenie boczne

Grzejnik z podłączeniem bocznym
Grzejnik z podłączeniem bocznym "B"

Podłączenie to spotykane jest zarówno w grzejnikach łazienkowych jak i grzejnikach pokojowych, przy czym w tych drugich jest ono w praktyce znacznie częściej stosowane. Podłączenie boczne często jest stosowane wówczas gdy grzejnik jest wymieniany na nowy i nie chcemy wykonywać zmian w istniejącej instalacji a nowy grzejnik podłączyć w miejscu starego bez konieczności modyfikowania istniejących przyłączy.

Rozstaw przyłączy jest tu często zależny bezpośrednio od wysokości grzejnika, a w części przypadków może zostać on wykonany pod określone wymagania klienta. Najczęściej spotykanym rozstawem jest tu wartość 500 mm (50 cm) co odpowiada rozstawowi przyłączy w popularnych w przeszłości grzejnikach aluminiowych lub żeliwnych, które coraz częściej są wymieniane na nowoczesne, ozdobne grzejniki nowego typu.

V - Podłączenie dolne typu V

Podłączenie typu V wyróżnia się zastosowaniem wkładki zaworowej montowanej montowanej bezpośrednio w grzejniki, dzięki czemu do podłączenia grzejnika do instalacji zastosowany może zostać zwykły zawór odcinający. Zastosowanie takiego rozwiązania ma też taką zaletę że głowica termostatyczna montowana jest przy górnej części grzejnika a nie przy zaworze pod grzejnikiem a to znacząco ułatwia jej obsługę.

VP - Podłączenie dolne typu V po prawej stronie

Grzejnik z podłączeniem typu V po prawej stronie
Grzejnik z podłączeniem typu V po prawej stronie

 

VL - Podłączenie dolne typu V po lewej stronie

Grzejnik z podłączeniem dolnym typu V po lewej stronie
Grzejnik z podłączeniem dolnym typu V po lewej stronie

 

Dostępność poszczególnych rodzajów podłączeń dla poszczególnych modeli grzejników zestawiona została w poniższej tabeli.

Model  D K D50 D50P D50L B VP VL
Grzejniki z serii Light
  Ambra R + +            
  Bolero + +       +    
  Standard + +       +    
  Standard 3D + +       +    
  Omega R + + +          
Grzejniki z serii Basci
  Frame +         +    
  Retto +   +          
  Astro   + +          
  Piko + +       +    
Grzejniki z serii Trendy
  Stick +   +     +    
  Stick Level +         +    
  Modo +   +          
  Nameless   + +          
  Code +   +          
  Makao + +            
  Poppy +              
  Trick +   +          
  Giulietta   + +          
  Belti + +            
  Mondrian     +          
Grzejniki z serii Elegant Design
  Indivi     +          
  Indivi New     +          
  Indivi New X     +          
  Inventio     +          
  Inventio X     +          
  SiSi     +          
Grzejniki z serii Modulus
  Tubus   + + + + + + +
  Afro New     + + +      
  Vivat     + + +      
  Cover H New           + + +
  Cover V New +   + + +